Açık Rıza Beyanı


BUSİNESS TOUCH SOFTWARE TEKNOLOJİ VE LİMİTED ŞİRKETİ (Business Touch/ŞİRKET) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde;

Üyelerine ve üye adaylarına(ziyaretçi) karşı ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacı ile;

Muhasebe, Pazarlama, Satış gibi departmanların faaliyetleri kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerini yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerini yerine getirmek amacıyla ve, Business Touch ile Üyeler veya Üye adayları (ziyaretçi) arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla, kişisel verileri işlemektedir.

Bu kapsamda; Business Touch’e ait internet sitesi üzerinden yaptığım ziyaretlerde ;

Gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranış için benim ve Şirketin ve Şirket çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ;

Ticari bir alışveriş yapmam halinde;

Pazarlama, Satış, Muhasebe departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmenin akdedilmesi, fatura düzenlenmesi , hizmetlerin sunulması ve/veya ürünlerin gönderilmesi, ödeme alınması, Şirket ile iletişime geçtiğimiz takdirde sorun ve şikayetlerimin çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak şahsımla iletişime geçilebilmesi ve sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlarla;

Kimlik Bilgileri (Ad Soyad, Gerektiğinde kimlik numarası), gereğinde Adres Bilgisi, Telefon numarası , Ticari Bilgiler (Fatura bilgileri, ticari işlem tarihi, zamanı, miktarı, içeriği, ödeme şekli vs.), e-posta bilgileri, Log kayıtları, IP adresi, talep ve şikayete bağlı her türlü bilgi şeklinde sayılan kişisel verilerimin ;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde

Business Touch’ın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, Business Touch ve/veya ortakları, paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesi ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde sileneceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Business Touch internet sitesi, duyuruları ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin Business Touch tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Erişimime sunulan “İletişim Sayfası Aydınlatma Metni” kapsamında, Şirket faaliyetleri doğrultusunda düzenlenen veya kişiselleştirilen ürün ve hizmetler için pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetine ve bağlılık süreçlerine yönelik anketlerin yapılması, promosyon, kampanya, avantaj, indirim, davet ve etkinlikler hakkında tarafıma bilgilendirilme, reklam ve pazarlama yapılması için iletişim bilgilerim vasıtasıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesi(e-posta, arama, SMS) dahil olmak üzere tarafımla ticari iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlenmesine onay veriyorum.