İnovatif bir Puanlama aracı olarak NFC Teknolojisinin İşletmelerde Kullanımı Nasıldır?